Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη συστημάτων αισθητήρων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα χαμηλότερου κόστους ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.3/SER /2019/0010
Ανάπτυξη συστημάτων αισθητήρων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα χαμηλότερου κόστους σε αστικό περιβάλλον
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει ένα ευρύτερο έργο που θα διερευνά τη χρήση συστημάτων αισθητήρων χαμηλού κόστους για σκοπούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Τα συστήματα αισθητήρων θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων αισθητήρων ποιότητας αέρα σε τρεις πόλεις. Η συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και διάδοση δεδομένων από τις εκστρατείες μετρήσεων θα είναι επίσης υπό την ευθύνη του αναδόχου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/04/2019 00:00
24/05/2019 16:00
28/05/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 078-184654
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/04/2019 00:00