Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενσωματωμένος εξατμιστής με ηλεκτρονική δέσμη σε κιβώτιο χειροκτίων για την προε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2019/OP/1240
Ενσωματωμένος εξατμιστής με ηλεκτρονική δέσμη σε κιβώτιο χειροκτίων για την προετοιμασία των στόχων ισότοπου ουρανίου U235
Αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι ένας θάλαμος εξάτμισης με ηλεκτρονική δέσμη και θερμική εξάτμιση ενσωματωμένος σε ένα κιβώτιο χειροκτίων.Οι στόχοι λεπτής στρώσης ισότοπου ουρανίου U235 είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή πειραμάτων πυρηνικών δεδομένων και προετοιμάζονται στο εργαστήριο προετοιμασίας στόχων από μια θερμική εξάτμιση UF4 σε ένα κιβώτιο χειροκτίων. Αυτός ο εξοπλισμός χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970 και πρέπει να αντικατασταθεί. Οι αναδυόμενες τεχνικές στην εναπόθεση λεπτών στρώσεων παρέχουν νέες δυνατότητες και μαζί με το JRC στην Καρλσρούη επιδείχθηκε ως τεχνική εναπόθεσης η απευθείας εξάτμιση με ηλεκτρονική δέσμη του U3O8, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη σύνθετη μετατροπή σε UF4.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
38000000
BE21
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/05/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/07/2019 16:00
04/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 103-248843 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/05/2019 00:00