Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο σε 2 παρτίδες για την προμήθεια μικροεξοπλισμού και εργαστηριακο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/1194
Σύμβαση-πλαίσιο σε 2 παρτίδες για την προμήθεια μικροεξοπλισμού και εργαστηριακού υλικού, πλαστικών ειδών, εξαρτημάτων,...
Τα εργαστήρια του JRC Ispra επιθυμούν να συνάψουν μια σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και εργαστηριακού υλικού.Η παρούσα σύμβαση θα διαιρείται σε 2 παρτίδες:Παρτίδα 1: Προμήθεια μικροεξοπλισμού για επιστημονικά εργαστήρια,Παρτίδα 2: εργαστηριακό υλικό, πλαστικά είδη, εξαρτήματα, αναλώσιμα, γυάλινα είδη για επιστημονικά εργαστήρια.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
31682210
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/06/2019 00:00
12/08/2019 16:00
20/08/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια μικροεξοπλισμού για επιστημονικά εργαστήρια
Προμήθεια μικροεξοπλισμού για επιστημονικά εργαστήρια.
Παρτίδα 2
Εργαστηριακό υλικό, πλαστικά είδη, εξαρτήματα, αναλώσιμα, γυάλινα είδη για επιστημονικά εργαστήρια
Εργαστηριακό υλικό, πλαστικά είδη, εξαρτήματα, αναλώσιμα, γυάλινα είδη για επιστημονικά εργαστήρια.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 140-343578
Διορθωτικό
23/07/2019 00:00
2019/S 129-315246
Διορθωτικό
08/07/2019 00:00
2019/S 118-288646
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/06/2019 00:00