Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για προσλήψεις σχετικές με διαφημίσεις
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA-OP-042-2018
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για προσλήψεις σχετικές με διαφημίσεις
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ των αναθετουσών αρχών και της όποιας ιστοσελίδας/όποιου μέσου ενημέρωσης επιλέξουν οι αναθέτουσες αρχές για να δημοσιεύσουν τις κενές θέσεις εργασίας τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79341000
DE712
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/04/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
28/05/2019 12:00
28/05/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 079-188837 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/04/2019 00:00