Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση των περιστατικών και των δαπανών της ανεπίσημης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2019/009
Μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση των περιστατικών και των δαπανών της ανεπίσημης μακροπρόθεσμης περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/empl/Pages/index.aspx
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71241000
BE10
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/05/2019 00:00
25/07/2019 12:00
29/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 093-223798
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/05/2019 00:00