Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκή παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά τοπία (EMBAL)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.2/SER/2019/0012
Ευρωπαϊκή παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά τοπία (EMBAL)
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση της ικανότητας συλλογής δεδομένων εδάφους για τη βιοποικιλότητα στα αγροτικά τοπία. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή της μεθοδολογίας παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στα αγροτικά τοπία, η οποία θα αναπτυχθεί μέσω προηγούμενων συμβατικών εργασιών, καθώς με την προετοιμασία του εδάφους για ενδεχόμενη ευρύτερη εφαρμογή της μεθοδολογίας στο μέλλον. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας - η ισχυρή μεθοδολογία και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων για τη βιοποικιλότητα - θα υποστηρίξει την καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ στη βιοποικιλότητα και τη συμβολή τους στην αποτροπή της απώλειάς της.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
30/04/2019 00:00
28/05/2019 16:30
29/05/2019 23:59
05/06/2019 16:00
11/06/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 084-198240 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/04/2019 00:00