Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση και τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας του ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
LISA/2019/RP/05 EES BMS and sBMS
Σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση και τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας του μέρους των βιομετρικών στοιχείων του...
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την υλοποίηση του κεντρικού συστήματος βιομετρικής αντιστοίχισης (BMS - Biometric Matching System) για το σύστημα εισόδου-εξόδου, τη μετάβασή του σε λειτουργίες, και στη συνέχεια τη διορθωτική, προσαρμοστική, προληπτική, βελτιωτική και εξελικτική συντήρηση καθώς και συναφείς εγκάρσιες υπηρεσίες, την παροχή στήριξης στα μαθήματα κατάρτισης στα κράτη μέλη και την παράδοση στην αναθέτουσα αρχή και/ή τον επόμενο ανάδοχο. Περιλαμβάνει επίσης προβλεφθείσες εξελίξεις στη μελλοντική ολοκλήρωση του συστήματος πληροφόρησης Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II - Schengen Information System ΙΙ), της βάσης δεδομένων σύγκρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο (EURODAC - European Asylum Dactyloscopy Database), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS- Visa Information System) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS-TCN - European Criminal Records Information System) με το κεντρικό BMS στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
AT / FR
Σημεία αναφοράς
14/05/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/06/2019 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 092-221106
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/05/2019 00:00