Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για μελέτη σχετικά με τη χρήση οπλικών συστημάτων κατε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.RTI.OP.019
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για μελέτη σχετικά με τη χρήση οπλικών συστημάτων κατευθυνόµενης ενέργειας στα πολεμικά πλοία κατά...
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μια μελέτη που παρέχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων συστημάτων επίδειξης, του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητάς τους (TRL) και των τεχνικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ενσωμάτωση στα πλοία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
35510000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/05/2019 00:00
05/07/2019 12:00
05/07/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 090-214439
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/05/2019 00:00