Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για τη φιλοξενία, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη της ιστοσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CEPOL/PR/OP/2019/001
Σύμβαση-πλαίσιο για τη φιλοξενία, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας και την ανάπτυξη ενός νέου ιστοτόπου για...
Σύμβαση-πλαίσιο για τη φιλοξενία, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας και την ανάπτυξη ενός νέου ιστοτόπου για τον EAA
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72400000
JA20 / JA10 / JA21 / JA23 / JA07 / JA04
00
Additional CPV Supplementary CPV
72415000
72413000
72316000
72317000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/07/2019 00:00
02/09/2019 11:00
03/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 131-320805
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/07/2019 00:00