Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης για εφαρμογές ΤΠΕ τελικού χρήστη
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/9/2019
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης για εφαρμογές ΤΠΕ τελικού χρήστη
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (τυποποιημένα μαθήματα ή ειδικά προσαρμοσμένα) προς το προσωπικό του EMSA σχετικά με εφαρμογές ΤΠΕ τελικού χρήστη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80570000
PT170
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/05/2019 00:00
14/06/2019 16:00
25/06/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 093-223787
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/05/2019 00:00