Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα της διεύρυνσης, της γειτονίας και της συνεργασί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2019/004
Στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα της διεύρυνσης, της γειτονίας και της συνεργασίας για την ανάπτυξη
Στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα της διεύρυνσης, της γειτονίας και της συνεργασίας για την ανάπτυξη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/06/2019 00:00
15/07/2019 16:00
17/07/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Σεμινάρια, εργαστήρια και ομάδες εργασίας για τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) Ο στόχος αυτής της παρτίδας είναι η διοργάνωση 9 εκδηλώσεων που σχετίζονται με συναντήσεις ομάδων εργασίας και εργαστήρια για τις χώρες της ΕΠΓ Νότου μεταξύ 2020 και 2021.
Παρτίδα 2 Συλλογή, επικύρωση και διάδοση δεδομένων για τις χώρες διεύρυνσης και χώρες της ΕΠΓ Ο στόχος του εν λόγω διαγωνισμού είναι:— δοκιμή των αναθεωρημένων δομών της δημόσιας βάσης δεδομένων της Eurostat (Eurobase) για τις χώρες εκτός ΕΕ και προσαρμογή των ερωτηματολογίων στις αναθεωρημένες δομές,— συλλογή δεδομένων και χρήση τους για τον εμπλουτισμό των τομέων της Eurobase που αφορούν χώρες εκτός ΕΕ,— αξιολόγηση του περιεχομένου των υφιστάμενων άρθρων του Statistics Explained (SE) για να προτείνει είτε τη διαγραφή τους, είτε τη συγχώνευση 2 ή περισσότερων άρθρων SE ή την ενημέρωσή τους με νέα δεδομένα,— προσθήκη νέων άρθρων SE, και— παραγωγή ενημερωτικών δελτίων.
Παρτίδα 3 Πρόγραμμα κατάρτισης στις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας Ο κύριος στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας για την προετοιμασία και την οργάνωση (συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικοτεχνικών πτυχών) μαθημάτων κατάρτισης για τις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και τρίτες χώρες.
Παρτίδα 4 Σεμινάρια υψηλού επιπέδου για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των χωρών της EECCA Ο κύριος στόχος της σύμβασης αυτής είναι η παροχή βοήθειας για την οργάνωση, τόσο του πνευματικού περιεχομένου όσο και των υλικοτεχνικών πτυχών των σεμιναρίων υψηλού επιπέδου για τα ανώτερα στελέχη των χωρών της EECCA.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 110-267172 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/06/2019 00:00