Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού για την παροχή οικονομ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TAXUD/2019/OP/0003
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού για την παροχή οικονομικής ανάλυσης στον τομέα της φορολογίας
Η διαδικασία αυτή καλύπτει την παροχή οικονομικής ανάλυσης στον τομέα της φορολογίας με σκοπό την ανάθεση τριών (3) πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων με επαναδιεξαγωγή του διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79300000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2019 00:00
19/09/2019 15:00
20/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 147-360910
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2019 00:00