Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δράση σχετικά με την ανάλυση, την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση του ΣΓΠ
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TRADE2019/D1/D05
Δράση σχετικά με την ανάλυση, την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση του ΣΓΠ
Ο γενικός στόχος της δράσης αυτής είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συμπερίληψης και της διαφάνειας του συστήματος ΣΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του ΣΓΠ+ και των χωρών με τις οποίες η ΕΕ έχει εντείνει τη δέσμευσή της μετά από συγκεκριμένες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Περιλαμβάνονται 3 συγκεκριμένοι τομείς:1) Προώθηση της διαφάνειας της συμβολής του ΣΓΠ στην ατζέντα του εμπορίου και των αξιών της ΕΕ και στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της διάδοσης συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεών μας.2) Αύξηση της χρήσης του συστήματος μέσω της ευαισθητοποίησης και της δέσμευσης στα οφέλη και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ΣΓΠ στις δικαιούχες χώρες και, ειδικότερα, στα πιθανά οφέλη εντός της ΕΕ.3) Υποστήριξη της παρακολούθησης της εφαρμογής των 27, αντίστοιχα των 15 διεθνών συμβάσεων που καλύπτονται από το ΣΓΠ (παράρτημα VIII του κανονισμού 978/2012 ανωτέρω).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/06/2019 00:00
06/09/2019 15:00
10/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 121-295626
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/06/2019 00:00