Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες πληροφοριών, παροχή συμβουλών και βοήθειας σε δραστηριότητες επικοινων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/SOF/2019/OP/0004
Υπηρεσίες πληροφοριών, παροχή συμβουλών και βοήθειας σε δραστηριότητες επικοινωνίας για το Κέντρο Πληροφόρησης της...
Ο γενικός στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το ευρύ κοινό, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα μέσα ενημέρωσης: ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ, τα ευρωπαϊκά όργανα και τις πολιτικές και, ειδικότερα, σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και τις προτεραιότητες της ΕΕ.Η αναθέτουσα αρχή ζητά από έναν εξειδικευμένο και πεπειραμένο ανάδοχο να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και βοήθειας στο Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79621000
BG
Additional CPV Supplementary CPV
79992000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διεύθυνση URL που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/09/2019 15:00
01/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 188-456382 Διορθωτικό 30/09/2019 00:00
2019/S 158-389608 Διορθωτικό 19/08/2019 00:00
2019/S 156-384136 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/08/2019 00:00