Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της προετοιμασίας της νομοθεσίας για την πιστοποίηση ρυμουλκούμενων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.4/SER/2019/0003
Υποστήριξη της προετοιμασίας της νομοθεσίας για την πιστοποίηση ρυμουλκούμενων
Οι εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαιτερότητες του ρυμουλκουμένου και του αμαξώματος. Το τρέχον εργαλείο λογισμικού (VECTO) δεν μπορεί να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ρυμουλκουμένων και των αμαξωμάτων κατά τον προσδιορισμό της αντίστασης αέρα και της τελικής τιμής CO2 των οχημάτων. Το σύστημα πιστοποίησης πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να διευκολύνει τη χρήση των αεροδυναμικών διατάξεων και άλλων λύσεων που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των βαρέων φορτηγών οχημάτων. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάπτυξη ενός ή περισσότερων εργαλείων ΤΠ, ενδεχομένως μια επέκταση του VECTO και/ή ένα ξεχωριστό εργαλείο λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση ρυμουλκούμενων και αμαξωμάτων. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη κανονισμού πιστοποίησης που μπορεί να είναι τροποποίηση, ένας νέος κανονισμός ή και τα δύο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/05/2019 00:00
27/06/2019 16:00
28/06/2019 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 093-223802 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/05/2019 00:00