Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Y-0 Εκτιμήσεις της προσφοράς των ενεργειακών ισοζυγίων και των βασικών δεικτών
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2019/007
Y-0 Εκτιμήσεις της προσφοράς των ενεργειακών ισοζυγίων και των βασικών δεικτών
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τους εξής τομείς:— ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την εκτίμηση (στιγμιαία πρόγνωση) των ετήσιων στρατηγικών ενέργειας, υπολογίζοντας τα βασικά σύνολα των ενεργειακών ισοζυγίων και τους βασικούς δείκτες ενέργειας για την παρακολούθηση της προόδου προς τους ευρωπαϊκούς στόχους (π.χ. την κοινή χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση) για το τρέχον έτος. Η μεθοδολογία πρέπει να έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει αποτελέσματα προς διάδοση τον Δεκέμβριο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαθέσιμες μηνιαίες στατιστικές ενέργειας ως η βασική πρωτεύουσα πηγή δεδομένων για εκτίμηση,— ανάπτυξη της μεθοδολογίας σε διάφορα έτη αναφοράς ενεργειακών δεδομένων και εκτέλεση ανάλυσης ακριβείας αυτών των εκτιμήσεων σχετικά με τα δεδομένα που μεταδίδονται από τις αναφερόμενες χώρες,— ανάπτυξη ενός εύχρηστου εργαλείου υπολογισμού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Eurostat για την παραγωγή αυτών των εκτιμήσεων στο μέλλον.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79330000
LU
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/06/2019 00:00
16/09/2019 16:00
18/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 116-283867
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/06/2019 00:00