Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες σχετικές με τη βελτίωση της εφαρμογής Erasmus+
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/59/2018
Υπηρεσίες σχετικές με τη βελτίωση της εφαρμογής Erasmus+
Η συνεχιζόμενες προετοιμασίες για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν θέσει την ψηφιοποίηση, την απλοποίηση και την ένταξη στην πρώτη γραµµή του νέου οράματος για τα έτη 2021-2017. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πλέον απαραίτητο να αξιοποιηθεί η επιτυχία της υφιστάμενης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Erasmus+. Θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε ένα ενιαίο σημείο εισόδου που θα βοηθά τους φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης και άλλους μαθητές σε όλα τα στάδια της κινητής τους εμπειρίας, παρέχοντας επιγραμμικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να διαχειρίζονται τις κινητικότητές τους και άλλες υπηρεσίες, και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και σε υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο της κινητικότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4844
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80000000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/06/2019
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/08/2019 14:00
12/08/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 120-292822 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/06/2019