Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου και συναφείς υπηρεσίες για τον Οργανισμό της ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.15
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου και συναφείς υπηρεσίες για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια...
Ο Οργανισμός επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με έναν πάροχο υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για τις εξής υπηρεσίες:α) υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου για το προσωπικό του EASA (με έδρα στην Κολωνία, γραφεία στις Βρυξέλλες, και αντιπροσωπείες στο Πεκίνο, στο Μόντρεαλ, στη Σιγκαπούρη και στην Ουάσινγκτον),β) συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης,γ) προαιρετικές συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης.Λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών και της διαμόρφωσης της παράδοσης διατίθεται στα έγγραφα της σύμβασης (Μέρος ΙΙ - Συγγραφή υποχρεώσεων).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
63515000
DEA2
Όροι συμμετοχής
Στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/05/2019 00:00
18/06/2019 12:00
19/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 094-226093 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/05/2019 00:00