Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εστίαση, τροφοδοσία και συναφείς υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.05
Εστίαση, τροφοδοσία και συναφείς υπηρεσίες
Πρέπει να παρασχεθούν κάθε ένα από τα ακόλουθα 3 είδη υπηρεσιών:1) υπηρεσίες εστίασης/καντίνας,2) Σημεία παροχής καφέ, και3) υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεδρίων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
55000000
DEA23
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/05/2019 00:00
17/06/2019 12:00
18/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 095-228484
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/05/2019 00:00