Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή συστήματος «ασφαλούς αυτόματου τερματισ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.ISE.OP.200
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή συστήματος «ασφαλούς αυτόματου τερματισμού πτήσης (SAFE-Term)»
Στόχος του έργου αυτού «ασφαλής αυτόματος τερματισμός πτήσης (SAFE-Term)» είναι να αξιολογήσει τις διάφορες τεχνολογικές και πιστοποιημένες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της αυτονομίας για να εξασφαλίσει μια προβλέψιμη και ταυτοχρόνως προσαρμόσιμη συμπεριφορά του αεροσκάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνει περιπτώσεις πολλαπλών αστοχιών, περιπτώσεις απώλειας δεδομένων εντολών και ελέγχου, που οδηγούν σε τερματισμό της πτήσης. Σε δεύτερη φάση, το έργο θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα επικυρώσει μια απόδειξη αρχών αυτού του συστήματος, καθώς και των προτεινόμενων μέσων πιστοποίησης που προτείνονται στην πρώτη φάση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/05/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
08/07/2019 17:00
09/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 102-245882 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/05/2019 00:00