Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για μικρές και μεσαίες επενδύσεις στον...
Ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος τεχνικής βοήθειας είναι να υποστηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα με την ενίσχυση της ικανότητας των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών να αξιολογούν να εκτελούν και να παρακολουθούν μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια στις αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας με στόχο την ενσωμάτωση των μικροκαλλιεργητών στην αντίστοιχη αλυσίδα αξίας.Ένας εγκάρσιος στόχος που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας είναι η διευκόλυνση της αξιοποίησης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ με έναν αποτελεσματικό, υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της Τράπεζας, ιδίως στους τομείς της επιλεξιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
66100000
FG17
00
Σημεία αναφοράς
28/05/2019 00:00
23/10/2019 23:59
01/07/2019 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 102-245886 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/05/2019 00:00