Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες γενικής υποστήριξης γραφείου και υποδοχής
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA-OP-028-2019
Υπηρεσίες γενικής υποστήριξης γραφείου και υποδοχής
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες στον τομέα των υπηρεσιών γενικής υποστήριξης γραφείου και υποδοχής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79992000
DE712
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/10/2019 00:00
29/11/2019 17:00
03/12/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514674
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2019 00:00