Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

PLEASE NOTE THAT THE CLOSING DATE FOR SUBMITTING TENDERS IS 6 JUNE 2014 AND NOT 13 JUNE WHICH APPEARED BY MISTAKE IN THE ORIGINAL NOTICE!
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των προτάσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/06/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.E.3/FRA/2014/0010.
Σύμβαση-πλαίσιο για βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των προτάσεων LIFE.
Γενικός στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης-πλαισίου είναι να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα ευρωπαϊκά όργανα:— βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των 4 πρώτων ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών για επιχορηγήσεις δράσεων στο πλαίσιο του LIFE, εκ των οποίων η πρώτη αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές του 2014,— βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των 4 πρώτων ετήσιων προσκλήσεων για επιχορηγήσεις λειτουργίας για περιβαλλοντικές ευρωπαϊκές ΜΚΟ στο πλαίσιο του LIFE, εκ των οποίων η πρώτη αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές του φθινοπώρου του 2014.Αντιστοίχως, η προκηρυσσόμενη σύμβαση-πλαίσιο θα απαιτήσει από τον ανάδοχο να διαθέσει στην Επιτροπή μια ομάδα ατόμων ικανή να καλύψει την εν λόγω βοήθεια και να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα αιτήματα της Επιτροπής. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις για κάθε αποστολή, οδηγώντας σε συγκεκριμένες συμφωνίες.Τα ευρωπαϊκά όργανα θα παραμείνουν αποκλειστικά υπεύθυνα για την οργάνωση και την εκτέλεση των ετήσιων διαδικασιών αξιολόγησης και αναθεώρησης, καθώς και για την τελική έγκριση των αποτελεσμάτων όλων των σταδίων αξιολόγησης και αναθεώρησης.Τα κύρια παραδοτέα θα συμφωνηθούν ως μέρος των επιμέρους συμφωνιών που συνάπτονται στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/04/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/06/2014 16:00
18/06/2014 12:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 083-143730
Διορθωτικό
29/04/2014 00:00
2014/S 080-139306
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/04/2014 00:00