Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων — Υπηρεσίες υποστήριξης για το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/B3/2019/473-506
Λειτουργία του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων — Υπηρεσίες υποστήριξης για το Σύμφωνο των Δημάρχων όσον αφορά την Ενέργεια...
Το ειδικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης στο Σύμφωνο των δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια, εφεξής αναφερόμενο ως «Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων» με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Αυτές οι υπηρεσίες θα βασίζονται στα επιτεύγματα και τις δομές που αναπτύχθηκαν υπό το σύμφωνο των δημάρχων μέχρι σήμερα, και θα πρέπει να εξελιχθούν σύμφωνα με το πολιτικό πλαίσιο, τις προτεραιότητες και τις δυσκολίες για την καλύτερη υποστήριξη των τοπικών δράσεων για τον μετριασμό του κλίματος, την προσαρμογή και την πρόσβαση στην ενέργεια. Το γραφείο θα αναφέρεται στις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια (DG ENER), τη Δράση για το Κλίμα (DG CLIMA) και θα συνεργαστεί στενά με τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στην Ίσπρα, Ιταλία. Ειδικότερα, η σύμβαση θα περιλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73200000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79310000
79400000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2019 00:00
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 123-299316 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/06/2019 00:00