Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρωτοβουλία για τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ: Πρόγραμμα Εκπαίδευ...
Αναθέτουσα αρχή:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EACEA/2019/02
Πρωτοβουλία για τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, διαδικτυακά εξ αποστάσεως σεμινάρια και...
Ο Οργανισμός επιθυμεί να συνάψει σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών για καθοδηγούμενα διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης εξ αποστάσεως μέσω κεντρικής πλατφόρμας κατάρτισης και ενότητες πρόσωπο με πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (διάρκειας 9-12 ημερών), συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και της στέγασης των συμμετεχόντων, καθώς και υπηρεσίες για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων εθελοντών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 και του παραρτήματος του κανονισμού αριθ. 375/2014.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80500000
FA04
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80420000
80521000
80310000 JA07
80550000
80562000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση στο σημείο I.3).
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση στο σημείο I.3).
Σημεία αναφοράς
28/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
09/10/2019 16:00
10/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 165-403965 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/08/2019 00:00