Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης στην εκτίμηση αντίκτυπου για κανονισμό-πλαίσιο στον τομέα των ευ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/F/2014/007.
Παροχή στήριξης στην εκτίμηση αντίκτυπου για κανονισμό-πλαίσιο στον τομέα των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή στήριξης προς την Eurostat όσον αφορά στην εκτίμηση αντίκτυπου για κανονισμό-πλαίσιο στον τομέα των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/05/2014 00:00
25/06/2014 16:00
07/07/2014 16:00
18/07/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 087-151907
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/05/2014 00:00