Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου στα Αγγλικά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου στα Αγγλικά και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της ΕΕ
Ο συνολικός στόχος είναι η διασφάλιση ότι οι δημοσιεύσεις και/ή τα κείμενα στον ιστότοπο του EIGE είναι ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου, σαφή, ευανάγνωστα και έλκουν το ενδιαφέρον των φορέων χάραξης πολιτικής και των κοινών που δεν αποτελούνται από ειδικούς, είτε είναι στα Αγγλικά είτε σε άλλες γλώσσες εκτός των Αγγλικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
73210000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου στα Αγγλικά Το σαφές, ακριβές και ενδιαφέρον περιεχόμενο είναι απαραίτητο για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει πληρέστερης ενημέρωσης και αποδεικτικών στοιχείων από φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν στόχο την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στόχος της παρτίδας 1 είναι η παροχή στήριξης στον EIGE για τη δημιουργία δημοσιεύσεων που πληρούν αυτήν την περιγραφή.
Παρτίδα 2 Γλωσσική αναθεώρηση ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου σε γλώσσες της ΕΕ εκτός από τα Αγγλικά Στόχος είναι η παροχή στήριξης στον EIGE μέσω διασφάλισης της γλωσσικής ποιότητας σε δημοσιεύσεις ή κείμενα στον ιστότοπο σε γλώσσες εκτός των Αγγλικών και η διασφάλιση ότι η ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου-γλώσσα στη γλώσσα-στόχο είναι σύµφωνη με το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 114-278777 Διορθωτικό 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/05/2019 00:00