Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της αντιμετώπισης του HIV και της ιογενούς ηπατίτιδας στην Ευρώπη ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2019/OCS/10691
Παρακολούθηση της αντιμετώπισης του HIV και της ιογενούς ηπατίτιδας στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες
Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι:1) Υποστήριξη του ECDC στην παρακολούθηση της αντιμετώπισης του HIV και της ιογενούς ηπατίτιδας B και C στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες,2) Η συλλογή, επικύρωση, διαλογή και ανάλυση των πληροφοριών για την παραγωγή θεματικών εκθέσεων προόδου και αποδεικτικών ενημερώσεων μικρής έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
85100000
SE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/05/2019 00:00
28/06/2019 16:00
02/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 100-241190 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/05/2019 00:00