Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστήματος για συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριακά συσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.CSD-IT.OP.215
Υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστήματος για συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας απόρρητων πληροφοριών ΕΕ.
Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της σύμβασης-πλαισίου που θα προκύψει, είναι η καθιέρωση μιας μακροπρόθεσμης συμβατικής σχέσης με έναν υπεύθυνο ολοκλήρωσης συστήματος, με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστημάτων Επικοινωνίας και Πληροφοριών (CIS) ικανών και επίσημα διαπιστευμένων από εξωτερική Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας (SAA) για την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ηλεκτρονική ανταλλαγή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών ΕΕ (ΔΠΕΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), μεταξύ του EDA και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ του EDA και των κυβερνητικών φορέων στα κράτη μέλη της ΕΕ και μεταξύ του EDA και επιλεγμένων εμπορικών εταιρειών που συμμετέχουν σε έργα που απαιτούν επεξεργασία ΔΠΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/07/2019 00:00
24/09/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
30/09/2019 10:00
30/09/2019 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 177-429654 Διορθωτικό 13/09/2019 00:00
2019/S 138-338731 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/07/2019 00:00