Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεθοδολογική και αναλυτική ανάπτυξη στους τομείς κοινοτικών στατιστικών για το ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/F/2014/008.
Μεθοδολογική και αναλυτική ανάπτυξη στους τομείς κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) και...
Μεθοδολογική και αναλυτική ανάπτυξη στους τομείς κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) και στατιστικών για την εγκληματικότητα.Τμήμα 1: μεθοδολογία, τεκμηρίωση, ανάλυση και διάδοση στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.Τμήμα 2: μεθοδολογία στατιστικών για την εγκληματικότητα, εξελίξεις και συλλογή δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
04/06/2014 00:00
02/07/2014 23:59
07/07/2014 23:59
14/07/2014 00:00
14/07/2014 16:00
24/07/2014 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Μεθοδολογία, τεκμηρίωση, ανάλυση και διάδοση στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης Μεθοδολογία, τεκμηρίωση, ανάλυση και διάδοση στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.
Παρτίδα 2 Μεθοδολογική ανάπτυξη στατιστικών σχετικά με το έγκλημα και την ποινική δικαιοσύνη. Μεθοδολογική ανάπτυξη στατιστικών σχετικά με το έγκλημα και την ποινική δικαιοσύνη.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 106-185762 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/06/2014 00:00