Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διερευνητική μελέτη όσον αφορά τους μηχανισμούς διακυβέρνησης και λογοδοσίας για...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2018/0037
Διερευνητική μελέτη όσον αφορά τους μηχανισμούς διακυβέρνησης και λογοδοσίας για αλγοριθμικά συστήματα - SMART 2018/0037
Παρτίδα 1: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση της εφικτότητας μιας σειράς επιλογών για ουσιαστική επίβλεψη της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων.Παρτίδα 2: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία πρωτοτύπων όσον αφορά τεχνικά εργαλεία και αναλυτικά μοντέλα για τη δοκιμή, την ερμηνεία και/ή τον έλεγχο συγκεκριμένων αλγοριθμικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες, προς υποστήριξη αυτής της επίβλεψης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
72310000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/09/2019 16:00
17/09/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Σχεδιασμός και τεκμηρίωση της εφικτότητας μιας σειράς επιλογών για ουσιαστική επίβλεψη της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2 Δημιουργία πρωτοτύπων όσον αφορά τεχνικά εργαλεία και αναλυτικά μοντέλα για τη δοκιμή, την ερμηνεία και/ή τον έλεγχο... Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 127-309724 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/07/2019 00:00