Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από χώρες εκτός της ΕΕ και διεθνείς οργανισμού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/05/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/G/2014/011.
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από χώρες εκτός της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από χώρες εκτός της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/05/2014 00:00
26/06/2014 16:00
02/07/2014 16:00
21/07/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 089-154501
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/05/2014 00:00