Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την συμβολή του αμυντικού τομέα στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0015
Μελέτη σχετικά με την συμβολή του αμυντικού τομέα στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών...
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη διεξαγωγή μελέτης που θα παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με τα κονδύλια και σχετικά με τον βαθμό με τον οποίο τα εν λόγω κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες που σχετίζονται με την άμυνα και διπλής χρήσης δραστηριότητες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για τη συνεχιζόμενη περίοδο 2014-2020 και ποιες είναι οι δυνατότητες της μελλοντικής περιόδου προγραμματισμού 2021-2027.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
75220000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
73420000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/06/2019 00:00
22/07/2019 16:00
23/07/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 117-285773 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/06/2019 00:00