Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
1908/C1/D
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠΕ
Αυτή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων αποσκοπεί στη σύναψη πολλαπλών συμβάσεων-πλαίσιο με μέγιστο αριθμό τριών (3) αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών ΤΠΕ ως προς το χρόνο και τα μέσα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
72000000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
72800000
72100000
72600000
72200000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/05/2019 00:00
25/06/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
03/07/2019 16:00
04/07/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 103-248831 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/05/2019 00:00