Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/03/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
COJ-PROC-18/026
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων
Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης πληροφορικής Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων (εφεξής καλούμενο «ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων» ή «SIGA»).
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
72322000
72212780
72512000
48000000
72212311
Σημεία αναφοράς
14/08/2019 00:00
27/02/2020 23:59
Άνευ αντικειμένου
06/03/2020 23:59
30/09/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 156-384133 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/08/2019 00:00