Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR/COM/43/2019
Φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)
Ο στόχος της σύμβασης είναι η παροχή υποδομών και υλισμικού για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας της ΕτΠ βάσει της πλατφόρμας SharePoint (έκδοση 2016 ή μεταγενέστερη).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72411000
BE100
Σημεία αναφοράς
13/06/2019 00:00
08/07/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
16/07/2019 23:59
24/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 112-274088 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/06/2019 00:00