Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή Λογισμικού ως Υπηρεσία για Λύση Διαχείρισης Ψηφιακών Συνδρομών και Συναφε...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 19/009
Παροχή Λογισμικού ως Υπηρεσία για Λύση Διαχείρισης Ψηφιακών Συνδρομών και Συναφείς Υπηρεσίες
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΓΣ) επιδιώκει να ανανεώσει τη σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή λογισμικού ως υπηρεσία για σύστημα διαχείρισης ψηφιακών συνδρομών (DSMS).Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η καθιέρωση ενός νέου πλαισίου λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) για το DSMS, προκειμένου να διατηρηθούν και να επεκταθούν οι προσπάθειες επικοινωνίας που είναι προσαρμοσμένες στους ενδιαφερόμενους φορείς.Η σύμβαση-πλαίσιο που προκύπτει από την παρούσα διαδικασία θα καλύπτει την εκτέλεση ορισμένων εκχωρήσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου συστήματος DSMS για τη ΓΓΣ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
72263000
72222300
72412000
72200000
72212223
72212517
Σημεία αναφοράς
31/05/2019 00:00
05/07/2019 16:00
15/07/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 104-250677
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2019 00:00