Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κάρτες καυσίμων - 06B10/2014/M003.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/05/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06B10/2014/M003.
Κάρτες καυσίμων - 06B10/2014/M003.
Κάρτες καυσίμων, οι οποίες θα επιτρέπουν στους οδηγούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αγοράζουν καύσιμα και να χρησιμοποιούν βοηθητικές οδικές υπηρεσίες στο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να καταβάλουν απευθείας το αντίτιμο. Αντ' αυτού, εκδίδονται τιμολόγια πληρωτέα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κεντρικό επίπεδο.
Υπηρεσίες
Διαδικασία με διαπραγμάτευση και προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/05/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/06/2014 23:59
30/06/2014 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 089-154513
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/05/2014 00:00