Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση και συντήρηση του ηλεκτρονικού εργαλείου υπολογισμού για τα απόβλητα ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.3/SER /2019/0014
Ενημέρωση και συντήρηση του ηλεκτρονικού εργαλείου υπολογισμού για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού...
Τακτικές ενημερώσεις του ηλεκτρονικού εργαλείου υπολογισμού για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (αρχείο excel) το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης μελέτης αριθ. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που παράγονται σε κάθε κράτος μέλος και για τον υπολογισμό του βάρους των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που εναποτίθενται στην εθνική αγορά κάθε κράτους μέλους υπό διαφορετικές κατηγορίες ειδών. Οι ενημερώσεις θα εξυπηρετούσε να περιλαμβάνουν τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τις ποσότητες ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που εναποτίθενται στην αγορά καθώς και για να καλύψουν τις ανάγκες για αναθεώρηση που προκύπτουν σε κράτη μέλη, για παράδειγμα ενημέρωση προφίλ «διάρκειας ζωής» διαφορετικών ομάδων προϊόντων, όπως προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό 2017/699 της Επιτροπής, ή για την απλοποίηση κάποιων παραμέτρων στο εργαλείο προκειμένου να γίνει πιο φιλικό στους χρήστες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/05/2019 00:00
04/07/2019 16:00
08/07/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 104-250683
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2019 00:00