Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την κατάσταση της νεολαίας στις χώρες SEMED
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/19/ETF/0007
Μελέτη για την κατάσταση της νεολαίας στις χώρες SEMED
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ποιοτικές έρευνες για τη μελέτη της κατάστασης της νεολαίας στις χώρες SEMED.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79315000
ITC11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/05/2019 00:00
04/07/2019 10:30
05/07/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 104-250662
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2019 00:00