Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αναθέτουσα αρχή:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.13
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
09310000
DEA2
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/06/2019 00:00
03/07/2019 16:00
04/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 105-254372 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/06/2019 00:00