Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών και βοηθητικός εξοπλισμός γι...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
4M-12/2019/EUTM-MALI/MHQ/J8
Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών και βοηθητικός εξοπλισμός για το νέο κτίριο στέγασης, Στρατόπεδο...
Προτείνεται να εγκατασταθεί μια ηλιακή φωτοβολταϊκή συστοιχία στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro, Μάλι. Η εγκατάσταση πρέπει είναι ένα σύστημα ενσωματωμένο στο κτίριο και συνδεδεμένο με το δίκτυο και να λειτουργεί παράλληλα με το δίκτυο γεννητριών. Στόχος του σχεδιασμού είναι να μεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος προκειμένου να διασφαλίσει την ιδιοκατανάλωση της επιτόπου παραγόμενης ενέργειας. Η ελάχιστη αποδεκτή παραγόμενη ισχύ από την εγκατάσταση είναι 80 kWp. Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τα εξής:— σχεδιασμό ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος συνδεδεμένου με το δίκτυο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις έργου για εγκατάσταση σε νέο οικοδομικό τετράγωνο διαμονής, στο στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Koulikoro,— εγκατάσταση και σύνδεση αυτής με την εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,— έλεγχο και δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης— εκπαίδευση του προσωπικού της Αποστολής Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM) στη λειτουργία της εγκατάστασης και τη συντήρηση του εξοπλισμού.Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση πινάκων ηλιακών φωτοβολταϊκών συστοιχιών και συναφών ηλεκτρικών εργασιών και εργασιών υποδομών για την υποστήριξη των πινάκων στη στέγη.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
45400000
00
Σημεία αναφοράς
07/06/2019 00:00
19/08/2019 16:00
21/08/2019 18:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 128-311712
Διορθωτικό
05/07/2019 00:00
2019/S 109-264183
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/06/2019 00:00