Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ξαφριστών για την ανάκτηση πετρελαίου σε ύδατα που καλύπτονται από πάγο
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/8/2019
Παροχή ξαφριστών για την ανάκτηση πετρελαίου σε ύδατα που καλύπτονται από πάγο
Ο κύριος στόχος της παρούσας ανοικτής διαδικασίας είναι η σύναψη μίας σύμβασης-πλαισίου προμήθειας για την προμήθεια ξαφριστών για την εκτέλεση των καθηκόντων του EMSA σχετικά με επιχειρήσεις θαλάσσιας πετρελαϊκής απορρύπανσης σε ύδατα που καλύπτονται από πάγο. Ο επιτυχών υποψήφιος θα πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό και να παράσχει υπηρεσίες θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού και υπηρεσίες κατάρτισης, κατά περίπτωση.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
34930000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/06/2019 00:00
17/07/2019 16:00
19/07/2019 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 107-260328
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/06/2019 00:00