Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD (11 Παρτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2019/OP/2408
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD (11 Παρτίδες)
Το EUROMOD είναι ένα μοντέλο μικροπροσομοίωσης φόρων-παροχών, το οποίο καλύπτει με ομοιόμορφο τρόπο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συντήρησή και η ανάπτυξή του, που βασίζεται επί του παρόντος στο University of Essex, θα μεταφερθούν προοδευτικά στο JRC και στο ESTAT κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου 3 ετών, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του 2018. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να παράσχει στην Επιτροπή υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του μοντέλου μικροπροσομοίωσης EUROMOD για 11 ειδικές ενότητες ανά χώρα. Στο πλαίσιο της μετάβασης, το JRC θα αναλάβει τις συμβάσεις των ακόλουθων εθνικών ομάδων του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Φινλανδίας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας από την 1.1.2020.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
72000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2019 00:00
17/09/2019 16:00
18/09/2019 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Euromod Transfer Belgium
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΒΕΛΓΙΟ.
Παρτίδα 2
EUROMOD TRANSFER BULGARIA
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Παρτίδα 3
EUROMOD TRANSFER CYPRUS
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Παρτίδα 4
EUROMOD TRANSFER FINLAND
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Παρτίδα 5
EUROMOD TRANSFER HUNGARY
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Παρτίδα 6
EUROMOD TRANSFER IRELAND
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Παρτίδα 7
EUROMOD TRANSFER ITALY
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΙΤΑΛΙΑ
Παρτίδα 8
EUROMOD TRANSFER LATVIA
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΛΕΤΟΝΙΑ
Παρτίδα 9
EUROMOD TRANSFER MALTA
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΜΑΛΤΑ
Παρτίδα 10
EUROMOD TRANSFER POLAND
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΠΟΛΩΝΙΑ
Παρτίδα 11
EUROMOD TRANSFER Spain
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — ΙΣΠΑΝΙΑ
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 163-399724
Διορθωτικό
26/08/2019 00:00
2019/S 140-343579
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/07/2019 00:00