Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τις προτεραιότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/MAD/2019/OP/0006
Οργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τις προτεραιότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία - Πολλαπλή...
Το γενικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες επικοινωνίας της στην Ισπανία, οι οποίες έχουν ως στόχο να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού και των μέσων επικοινωνίας στις πολιτικές εξελίξεις και τις στρατηγικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να γίνει με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκστρατειών (όπως οι τρέχουσες εταιρικές εκστρατείες της ΕΕ όπως η InvestEU, η EUandMe ή η EUprotects). Οι συνοδευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τις εργασίες του Τύπου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Αυτά, ωστόσο, δεν θα αποτελούν τον πυρήνα των ζητούμενων υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79952000
ES
Additional CPV Supplementary CPV
79342200
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/07/2019 00:00
30/08/2019 16:00
03/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 133-325757
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/07/2019 00:00