Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή νομικών συμβουλών
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CPN/DIR/AG/LegalServices/001/19
Παροχή νομικών συμβουλών
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η προμήθεια πλήθους νομικών υπηρεσιών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του CEDEFOP.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79100000
EL522
Σημεία αναφοράς
10/06/2019 00:00
20/09/2019 23:59
24/09/2019 23:59
30/09/2019 23:59
05/07/2019 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 110-267143 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/06/2019 00:00