Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τον προσδιορισμό και την ποσοτική ανάλυση βασικών κοινωνικοοικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0008.
Μελέτη σχετικά με τον προσδιορισμό και την ποσοτική ανάλυση βασικών κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για τον στρατηγικό...
Στόχος της μελέτης είναι η παροχή των θεμελιωδών ποσοτικών κοινωνικοοικονομικών βάσεων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό των κρίσιμων φάσεων για την εισαγωγή δικτύων 5G, από τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας έως τις επενδύσεις σε υποδομές και τις προοπτικές για πρώιμη εμπορική ανάπτυξη. Η μελέτη θα βοηθήσει επίσης τις ρυθμιστικές αρχές να σχεδιάσουν βασικές δράσεις πολιτικής: π.χ. σχεδιασμός κατανομής φάσματος, ΔΕΤ ΠΔΡ-18, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των πιθανών εφαρμογών, πτυχές ρύθμισης της αγοράς/ανταγωνισμού/διαρθρωτικές πτυχές.Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη πρέπει να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους (καθένας εκ των οποίων συνδέεται με ένα σύνολο καθηκόντων που περιγράφονται περαιτέρω στη συγγραφή υποχρεώσεων στο κεφάλαιο 2, Στόχοι, καθήκοντα και μεθοδολογία — Στόχοι):Α. Προσδιορισμός των πιο πιθανών μοτίβων χρήσης/σεναρίων κίνησης και των σχετικών «οικοσυστημάτων», και εκτίμηση των κύριων πιθανών οικονομικών πτυχών.Β. Χαρτογράφηση των σεναρίων αγοράς/εφαρμογής σε βασικά δεδομένα για την υποστήριξη των τεχνολογικών απαιτήσεων.Γ. Προκλήσεις φάσματος και αναμενόμενες νέες ανάγκες φάσματος.Δ. Βιομηχανικές ευκαιρίες.Ε. Αξιολόγηση των κοινωνικών και άλλων πολιτικών ζητημάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/06/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/09/2014 16:00
03/10/2014 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 113-198107
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/06/2014 00:00