Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση, κατάρτιση και συντήρηση ενός συστήματος υγροχρωματογραφί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2019/OP/1859
Προμήθεια, εγκατάσταση, κατάρτιση και συντήρηση ενός συστήματος υγροχρωματογραφίας υπερύψηλης απόδοσης (UPLC - Ultra High Performance Liquid...
Προμήθεια, εγκατάσταση, κατάρτιση και συντήρηση ενός συστήματος υγροχρωματογραφίας υπερύψηλης απόδοσης (UPLC - Ultra High Performance Liquid Chromatography) συζευγμένου με τετραπολικό φασματόμετρο μάζας για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση κυρίως μικρών μορίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσθετα ζωοτροφών (Έλεγχος), (European Union Reference Laboratory for Feed Additives - EURL-FA Control).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
38000000
BE21
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/07/2019 00:00
04/09/2019 16:00
06/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 124-301876 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/07/2019 00:00