Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση του δυναμικού των νέων πρώτων υλών για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2019-412
Αξιολόγηση του δυναμικού των νέων πρώτων υλών για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της προμήθειας στην αξιολόγηση της πρώτης ύλης για προηγμένα βιοκαύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού ανάπτυξης νέων / εμφανιζόμενων πρώτων υλών, της διαθεσιμότητας πρώτων υλών, του ανταγωνισμού των πόρων και των ζητημάτων βιωσιμότητας, στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άρθρο 3(4) 152 και του αντίστοιχου άρθρου στην αναδιατυπωμένη οδηγία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
03/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 130-317853
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/07/2019 00:00