Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για την παρακολούθηση, ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.2/SER/2019/0006
Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, την επαλήθευση και τη...
Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή εναρμονισμένων και οικονομικά αποδοτικών διαδικασιών επαλήθευσης και διαπίστευσης παρακολούθησης της παρακολούθησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ το 2020 και το 2021, μεταξύ άλλων με:— τον προσδιορισμό και τις προτάσεις επικαιροποίησης των προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των εργαλείων που παρέχει η Επιτροπή προς υποστήριξη του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2067 (κανονισμού ΣΕΔΕ της ΕΕ για παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 Κανονισμός Διαπίστευσης και Επαλήθευσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ), ιδίως σε σχέση με την ενημέρωση για τη φάση 4 του ΣΕΔΕ της ΕΕ,— τη στήριξη της γραμματείας στη λειτουργία του φόρουμ συμμόρφωσης του ΣΕΔΕ για το 2020 και το 2021, με βάση την αποτελεσματική πλατφόρμα που προβλέπεται για συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της Επιτροπής και την προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της εφαρμογής παρακολούθησης, αναφοράς, επαλήθευσης και διαπίστευσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ,— παροχή υποστήριξης σε σχέση με ad hoc τεχνικές έρευνες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/06/2019 00:00
30/07/2019 16:30
01/08/2019 23:59
08/08/2019 16:00
12/08/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 113-276213 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/06/2019 00:00